O společnosti

Společnost QUO se věnuje reklamní strategii, kreativní práci, nákupu médií a průzkumu trhu a veřejného mínění již od roku 1991. Společnost QUO buduje systematicky po celou dobu své existence ucelený komplex služeb. Naši klienti tak mají kompletní mediální servis pod jednou střechou, což jim kromě komfortu přináší i úsporu času i finančních prostředků.

Společnost QUO je full-service agentura, jejíž výzkumná divize pomáhá klientům zformulovat výzkumné zadání, navrhne alternativy řešení, provede sběr dat a výsledky zpracuje v podobě finální analytické zprávy.

Analytické zázemí výzkumné divize společnosti QUO je schopné profesionálně zpracovávat a vyhodnocovat zadání např. v oblasti sociálně-politické, v oblasti zdravotnictví, průmyslového odvětví, reklamy, médií a komunikace. Společnost QUO také zajišťuje kompletní informace pro prodejní a distribuční marketing. Schopnost rychlého zpracování dat představuje pro klienta možnost získání okamžitých údajů o stávajícím chování prodejního trhu, chování a reakcí spotřebitelů nebo například monitorování a zjišťování nálad široké společnosti.

QUO s.r.o., Křižíkova 2158, Benešov, 256 01, vedená Městským soudem v Praze, C 85377, IČ: 264 87 985 © 2001