Nabídka služeb

Pokrýváme oba hlavní směry výzkumu. Provádíme výzkumy kvalitativní (jdou do hloubky a snaží se pochopit „proč“) i kvantitativní (vyhodnocují se statisticky z předdefinovaných možností, které odpovídají na otázku „kolik“).

Používaná metodologie vychází z nejnovějších a nejúčinnějších známých metod a postupů, které zajišťují klientům nejkomplexnější soubory dat z dané oblasti a pro daný průzkumný záměr.

Společnost QUO - divize VÝZKUM, dodržuje mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu ICC/ESOMAR, který udává standardy chování při prováděném průzkumu.

Máte zájem o přesná a spolehlivá data? Obraťte se na nás, když potřebujete:

  • informace o mediálních aktivitách
  • data o spotřebním, mediálním či lifestylovém chování populace
  • zjistit hodnotový žebříček, osobnostní profil či politické názory vybraných skupin obyvatel
  • vyhodnotit mediální aktivity - postanalýzy a postbuy kampaní
  • realizovat pre-test a post-test kampaní
  • zjistit znalost značek

QUO s.r.o., Křižíkova 2158, Benešov, 256 01, vedená Městským soudem v Praze, C 85377, IČ: 264 87 985 © 2001