Jak poptat průzkum

Máme dlouholeté zkušenosti s českým trhem a potřebami klientů. Díky tomu je pravděpodobné, že dokážeme zpracovat zadání v jakékoli formě. Pokud nám ale pošlete výzkumný brief neboli zadání podle následující struktury, lépe si ujasníte cíle výzkumu a předejdete některým doplňujícím dotazům z naší strany.

Optimální struktura poptávky

  • Stručný popis produktu, služby či tématu, kterého se výzkum týká, a to z pohledu jeho vlastností, konkurence a trhu jako celku
  • Otázky neboli problém, který potřebujete ze svého pohledu vyřešit
  • Požadovaný termín dodání finální analýzy
  • Cenová hranice
  • Vaše požadavky na metody sběru, vyhodnocení nebo zpracování dat (pakliže takové požadavky máte)

QUO s.r.o., Křižíkova 2158, Benešov, 256 01, vedená Městským soudem v Praze, C 85377, IČ: 264 87 985 © 2001